top of page
Unknown-1.jpeg

Kitchen 12
Food Therapy

Wat is Food Therapy?

 

Food Therapy is een nieuwe en unieke vorm van therapie die specifiek voor de verslavingszorg is ontwikkeld. De therapie is erop gericht om samen met cliënten in klinieken terug te gaan naar hun roots.. de basis. Het tafelmoment uit hun jeugd, van vroeger als kind is het beeld wat teruggehaald wordt waar familiesystemen en de gezinsdynamiek zichtbaar en bespreekbaar worden gemaakt. Juist vanwege het feit dat de therapie geïntegreerd wordt in het totale behandelingsprogramma levert het bijzondere inzichten op en heeft het een toegevoegde waarde.. Zowel voor de cliënten en voor de behandelaren.

Met voeding als katalysator en als hefboom worden door middel van het favoriete gerecht als kind waardevolle en dierbare herinneringen naar boven gehaald. Door dit gerecht exact in smaak, textuur, beeld, geur en kleur te kopiëren en ook te maken worden alle zintuigen getriggert en komen allerlei (vaak heftige) herinneringen en bijbehorende emoties los.

In de praktijk werkt het zo dat cliënten hun verhaal opschrijven over het gerecht en dat ze delen wie degene was die dit gerecht voor hen maakten, in welke periode dit was en waarom die persoon zo belangrijk voor hen was. Food Therapy maakt zo op bijzondere manier helder voor hen dat hun verslavingsziekte niet hun schuld is maar wel hun verantwoordelijkheid om aan te blijven werken. Food Therapy werkt met sessies die gekoppeld zijn aan het 12 stappen programma omdat dat bewezen heeft dat het werkt.

Wat doet Food Therapy?

 

Food Therapy verschaft cliënten inzicht in waar hun verslaving begonnen is. Het geeft ze duidelijkheid over hun familiesituatie en welke systemen daar aanwezig waren. Hun gedrag en coping (overlevings)mechanismen worden zichtbaar. Food Therapy voert cliënten terug naar de basis van hun leven. Ze worden zich meer bewust van zichzelf en hun rol/gedragingen binnen hun familie. Deze herinneringen en bijbehorende emoties hebben vaak een enorme impact.

 

Wat levert  Food Therapy op?

 

Food Therapy bewijst zich op meerdere vlakken. Er ontstaat meer openheid bij cliënten omdat ze via andere invalshoeken dan in de reguliere behandelmethode  tot inzicht komen in waar de oorsprong van hun verslaving vandaan komt. Ze leren positieve en waardevolle momenten te waarderen en zien in dat kwetsbaarheid hun kracht kan zijn. Ze leren ook dat communicatie en met anderen samenwerken de sleutel is in hun herstel.

Food Therapy by Justin

Ze krijgen een beter Inzicht in wat er werkelijk vanuit de opvoeding aan de hand is en dat het niet hun schuld is wat er in de kinderjaren gebeurd is. Ze zijn er door de situatie naar gaan handelen en dit vormt vaak de voedingsbodem waaruit hun (latere) verslaving is ontstaan.

Er treedt een vermindering van schuld en schaamte op omdat de (hun) realiteit naar boven komt. Door Food Therapy en hun favoriete gerecht vinden ze opnieuw de verbinding met zichzelf en met hun naasten. Het geeft ze tools voor een duurzaam leven in herstel.

In gezamenlijkheid met cliënten koken, samenwerken en communiceren, de keuken en het tafelmoment als setting en een open en veilige sfeer leidt tot verbinding en de wens en ambitie om aan langdurig herstel te werken. 

Voeding voor herstel - boek en werkboek
 

Op dit moment wordt door een team van Kitchen12foodtherapy

en A Better Place Foundation gewerkt aan de totstandkoming

van het boek Food Therapy By Justin - Voeding voor herstel.

Het is een  autobiografische schelmenroman,  therapie-,

counselling-, kookboek en lifestylegids ineen. In Food Therapy

By Justin verschaft Justin inzicht in wat verslaving is en wat het

doet met iemand en zijn naasten. En hoe iemands herstel door

middel van Food Therapy tot stand kan komen. Vlot, brutaal,

recht voor zijn raap en helend.

 

Het boek vertelt het bijzondere levensverhaal van Justin waarin

hij letterlijk bloot gaat, over zijn verslaving, zijn professie en talent

als topchef, zijn bijzondere hoogte- en bizarre dieptepunten,

de tragiek en het effect van zijn verslaving op zijn leven en

dat van zijn familie tot het moment van absolute wanhoop.

 

Zijn wederopstanding, de ontwikkeling van Food Therapy, het toetsen in de markt en de toepassing met bewezen resultaten komen aan bod. Net als alle facetten van de therapie zelf. Ondersteund door experts uit de verslavingszorg en met een werkboek vol oefeningen en opdrachten.

 

Miljoenen mensen in ons land en nog vele miljoenen meer daarbuiten kampen met een verslaving. Aan alcohol, verdovende middelen, sex, gamen, gokken etc. Van jong tot oud. Naast het verwoestende effect hiervan op hun eigen leven, trekken zij hun familie en naasten mee in deze dodelijke spiraal. Voor al deze verslaafden, hun naasten en familie en de klinieken waar een behandeling ondergaan kan worden is Food Therapy By Justin - Voeding voor herstel bedoeld. De therapeutische en verbindende werking van de therapie draagt bij aan een duurzaam herstel voor alle betrokkenen.

www.foodtherapybyjustin.com

Pagina's van boek
bottom of page