top of page
AdobeStock_204738253.jpeg
Alleen icoontje logo.png

Rally for Addiction

De Rally For Addiction heeft als doelstelling het creëren van bewustzijn bij mensen over verslavingsproblematiek.

Achtergrond

In de afgelopen jaren hebben wij proefondervindelijk kunnen waarnemen waar de “gaten” zitten in de verslavingszorg, waardoor het aantal personen dat terugvalt schrikbarend hoog is (>90%). Dat is niet alleen immens veel (stil) verdriet van de verslaafden zelf en hun familie, vrienden en naasten, maar tevens reusachtige kosten voor de maatschappij. Zo kost een opname in een kliniek (6 weken) al gauw 50K! Er zijn verslaafden, die al meer dan tien keer in kliniek opgenomen zijn geweest. Dat kan en moet anders.

De Rally For Addiction is een project dat zich intensief richt op het creëren van bewustzijn rond verslaving. Naar verschillende doelgroepen toe zal in verschillende programma’s voorlichting gegeven worden over verslaving. We geven antwoord op vragen als ‘Wat houdt het precies in? Wat doet een verslaving met iemand? Hoe herken je de signalen. Hoe verwoestend is het effect van een verslaving? Op familie, vrienden en naasten? De Rally For Addiction biedt ook hulp aan verslaafden en hun naasten, die dat zelf niet kunnen bekostigen, in hun herstel naar een betere plek.  

 

1. Basisscholen

Het creëren van bewustzijn van wat verslaving nou precies is kan niet vroeg genoeg beginnen. Dit programma is gericht op jonge kinderen uit groep 8 van de basisschool. Een belangrijk moment, het nakende moment van overgang naar de middelbare school en hun eerste jaren op die school zijn namelijk het moment dat deze kinderen uiterst kwetsbaar zijn. 


2. Ouders

Het goed informeren van ouders van deze kinderen over waarop zij moeten letten als hun kind met verslavende middelen in aanraking komt c.q. begint te gebruiken. Wat zijn de eerste mogelijke tekenen, hoe herken je bepaald gedrag.  Een heel groot deel van deze ouders heeft geen enkel benul wat de signalen zijn. Tips en tricks, duidelijke uitleg.

handje roze-02.png

3. Verslaafden in herstel

We bieden hulp en begeleiden verslaafden in herstel, die uit een kliniek komen (addiction counseling), maar geen vervolghulp aangereikt krijgen c.q. het niet zelf kunnen betalen. Een (heel) grote groep die feitelijk aan zijn lot overgelaten wordt. Veel daarvan zullen vrijwel zeker allemaal terugval vertonen. Als ze al niet overlijden door een overdosis. Voorbeelden te over….

 
4. Family counselling

De verslavingsziekte wordt niet voor niets een familieziekte genoemd. Het treft het hele gezin, ontwricht en verwoest levens. De tragedies zijn ontelbaar. Het verzorgen van bijstand, raad en daad aan de grote, vaak vergeten groep van de “naasten” van een verslaafde, die direct of indirect mee lijden, zien wij als een belangrijke taak en verdient meer aandacht. 
 

bottom of page